Najnowsze aktualności

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

6 grudnia, w gminie Brudzew pojawił się Święty Mikołaj obdarowując mieszkańców pysznymi słodkościami. Świętego mogliśmy spotkać...

Czytaj dalej

Nasze zajęcia i zespoły

Taniec Klasyczny- Balet

Taniec klasyczny dotyczy techniki tanecznej, a balet- to już cały spektakl odbywający się na scenie, jego magia bierze się stąd, że jest on częścią świata teatru....

Czytaj dalej

Seniorski Zespół instrumentalny

Seniorski Zespół Instrumentalny, którego tworzą trzej Panowie muzycy grający na następujących instrumentach:klawisze, perkusja, gitara. Zawiązanie się...

Czytaj dalej

Cele i Zarząd TPB

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa im. Wojciecha z Brudzewa

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób związanych z Brudzewem poprzez urodzenie albo zamieszkanie, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju Brudzewa oraz aktywizacji społecznej jego mieszkańców.

 

Cele i sposoby działania

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa stawia sobie następujące cele:

  1. skupienie wokół działalności Towarzystwa mieszkańców i sympatyków Brudzewa oraz osób mających swe korzenie w Brudzewie aby pobudzać, rozwijać i wspierać wszelkie inicjatywy służące rozwojowi i pięknu naszej „Małej Ojczyzny”,
  2. pogłębienie wśród mieszkańców wiedzy o historii i teraźniejszości Brudzewa oraz inspirowanie wszelkich działań na rzecz ochrony i ratowania zabytków i innych obiektów cennych sercu mieszkańców Gminy Brudzew,
  3. kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców z losami swej miejscowości regionu. Promowanie atrakcji i osiągnięć,
  4. udzielanie wszelkich form pomocy ludziom wybitnie uzdolnionym lub zasłużonym dla Brudzewa.

Zarząd (od 25.09.2013 r.)

Ryszard Kaszyński - prezes

Mariusz Kaszyński - zastępca

Bogdan Rosicki - sekretarz

Elżbieta Ficner - skarbnik

Małgorzata Szurgot

Ryszard Michalski

Maciej Rosiak

Maria Zielona

Zofia  Derlińska

Kontakt:

Tel. 63 2892681 (prezes)

       609311894  (zastępca) 

e-mail: ryszard.kaszynski@gmail.com

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl