Najnowsze aktualności

MOŻE TAK NA MARSA?

Członkowie Kółka astronomicznego dwa razy w tygodniu budują Roboty Marsjańskie. Następnie programują, testują i uruchamiają...

Czytaj dalej

Nasze zajęcia i zespoły

Koła Gospodyń wiejskich i Stowarzyszenia

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Brudzew Przewodnicząca: Urszula Banasiak Skład rady: 14 członkiń (reprezentantki 14 miejscowości gminy...

Czytaj dalej

KLUB Seniora

Późnym popołudniem 24 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Seniora 50 +. Miejscem spotkań osób starszych stała się „Wozownia”....

Czytaj dalej

Cele i Zarząd TPB

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa im. Wojciecha z Brudzewa

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób związanych z Brudzewem poprzez urodzenie albo zamieszkanie, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju Brudzewa oraz aktywizacji społecznej jego mieszkańców.

 

Cele i sposoby działania

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa stawia sobie następujące cele:

  1. skupienie wokół działalności Towarzystwa mieszkańców i sympatyków Brudzewa oraz osób mających swe korzenie w Brudzewie aby pobudzać, rozwijać i wspierać wszelkie inicjatywy służące rozwojowi i pięknu naszej „Małej Ojczyzny”,
  2. pogłębienie wśród mieszkańców wiedzy o historii i teraźniejszości Brudzewa oraz inspirowanie wszelkich działań na rzecz ochrony i ratowania zabytków i innych obiektów cennych sercu mieszkańców Gminy Brudzew,
  3. kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców z losami swej miejscowości regionu. Promowanie atrakcji i osiągnięć,
  4. udzielanie wszelkich form pomocy ludziom wybitnie uzdolnionym lub zasłużonym dla Brudzewa.

Zarząd (od 25.09.2013 r.)

Ryszard Kaszyński - prezes

Mariusz Kaszyński - zastępca

Bogdan Rosicki - sekretarz

Elżbieta Ficner - skarbnik

Małgorzata Szurgot

Ryszard Michalski

Maciej Rosiak

Maria Zielona

Zofia  Derlińska

Kontakt:

Tel. 63 2892681 (prezes)

       609311894  (zastępca) 

e-mail: ryszard.kaszynski@gmail.com

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl