Najnowsze aktualności

Kółko astronomiczne

Zajęcia koła astronomicznego przeznaczone są  dla dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych szczególnie astronomią. Działalność kółka ma na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczestników zajęć, których wiadomości i umiejętności nie wyczerpują ich zainteresowań. Zajęcia koła astronomicznego umożliwiają poszerzanie wiadomości z astronomii, rozwijają pamięć, wyobraźnię, logiczne myślenie, spostrzegawczość, uczą pracy w zespole. Na zajęciach dominują metody aktywne. Praca podczas zajęć polega na działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu informacji. Stosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych pozwala rozbudzić w uczestnikach aktywność poznawczą.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: w  każdą środę od 14.00 do 15.30

                                                                          w każdy piątek od 15.00 do 16.30

Zajęcia koła astronomicznego prowadzi Pani Hanna Smolińska

Pliki do pobrania

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl