Najnowsze aktualności

UWAGA!

Z przykrościa informujemy, iż od 27.10.2020 r. do 18.11.2020 r. zawieszamy wszystkie zajęcia artystyczne grupowe i zespołowe....

Czytaj dalej

Koła Gospodyń wiejskich i Stowarzyszenia

 

 

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Brudzew

Przewodnicząca: Urszula Banasiak

Skład rady: 14 członkiń (reprezentantki 14 miejscowości gminy Brudzew)

Numer telefonu: +48 530 429 288; +48 782 011 017

 

Rok założenia Koła Gospodyń i opis przebiegu działalności:

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Brudzew powstały głównie z inicjatywy Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Turku. KGW działały i nadal działają na podstawie statutu Kółka Rolniczego oraz uchwalonego przez siebie regulaminu. Patronat nad działalnością sprawowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brudzewie (SKR) od 1992 r. Po zaprzestaniu działalności Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Brudzewie praca KGW stanęła pod znakiem zapytania. Z powodu braku pomocy niektóre KGW stopniowo zaczęły zawieszać swoją działalność, inne radziły sobie same współpracując z lokalnymi organizacjami, tj.: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Placówkami Edukacyjnymi czy też młodzieżą szkolną. KGW włączały się również w życie swoich miejscowości i wydarzenia gminne. Praca Kół w dużej mierze polegała na współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – pokazy, konkursy, szkolenia itp.

Od roku 2006 w gminie Brudzew zaczęły odbywać się spotkania integracyjne z Paniami z sąsiednich wiosek. Tak stopniowo odżyła działalność Kół. Wynikiem tych poczynań było powołanie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, co miało miejsce dnia 05.10.2007 roku. Obecnie gmina Brudzew zrzesza 11 KGW (czynnych) a członkiń liczymy 220 Pań. W skład Gminnej Rady KGW wchodzi 14 Pań (po jednej z każdej miejscowości, w której działa KGW). Jako członkinie Gminnej Rady, Panie spotykają się osobno w swoich Kołach oraz wspólnie     z różnych okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Pożegnania Lata, Spotkania Złotej Jesieni, Nocy Kupały, Andrzejek, Wigilii, Jubileuszy, Świąt Wielkanocnych, Zapustów, Postu, Wymiany pokoleniowej, Warsztatów kulinarnych itp. Gminna Rada współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Wozownia”, który stara się aby Koła działały prężnie i aktywnie w gminie. Z tej okazji organizuje dla Pań różnie okolicznościowe warsztaty, prosi o pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych, Obchodach Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Panie biorą udział w „Lekcjach Śpiewania” Pieśni Patriotycznych), Obchodach Dnia Niepodległości, Zawodach Wędkarskich i innych ważnych dla gminy imprezach. KGW współpracują również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – Biuro Powiatowe w Turku. Uczestniczą w szkoleniach, biorą udział w Festynach Dobrego Smaku, konkursach kulinarnych itp. W ramach współpracy Panie zwiedzają gospodarstwa agroturystyczne  i okolice gminy, jeżdżą co roku do teatru, bywają na targach ogrodniczych Od niedawna rozpoczęto współpracę z Turkowska Unią Rozwoju – T.U.R z Turku. Dzięki LGD TUR Panie mogą pochwalić się uczestnictwem: w konferencjach „Kobiety w Akcji”, w warsztatach z cyklu „Rzemiosło”, „Taniec czyni cuda”, „Kultura w lasach TURa”. Członkinie KGW biorą udział w wystawach rękodzieła w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, uczestniczą w projektach „Zachować wspomnienia”, „Szanujmy wspomnienia” itp. Dzięki współpracy z Muzeum możliwe było zorganizowanie dla KGW warsztatów: „Smak zdrowej tradycji”. Działalność Gminnej Rady KGW Gminy Brudzew rozrosła się. Od niedawna funkcjonuje zespół muzyczno-kabaretowy pn. „RAZEM”. Zespół liczy obecnie 12 Pań. Działalność zespołu pozwoliła na odtworzenie w gminie tradycji zapustów. Panie przygotowują również repertuar na święta bożonarodzeniowe (Szopka), biorą udział w konkursie gwary wielkopolskiej „Z gwarą za Pan brat” oraz opracowały repertuar na uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Stałym punktem pracy KGW jest również coroczna organizacja pielgrzymi na Ogólnopolski Zjazd KGW i innych organizacji do Lichenia oraz pielgrzymki do Częstochowy. Ponadto Panie uczestniczyły na Forum Kobiet Wiejskich Województwa Wielkopolskiego, koncercie „Śpiewające VIP-y” Andrzeja Cierniewskiego. Panie uczestniczą również w spotkaniach Klubu Seniora 50+ organizowanych przez GOK „Wozownia” w Kolnicy.

Stowarzyszenia na terenie gminy Brudzew

Na terenie gminy Brudzew, działają dwa stowarzyszenia „Stowarzyszenie Brudzewianki” oraz Stowarzyszenie „Cichowianki”. Stowarzyszenia zostały zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenia prężnie działają na terenie gminy Brudzew realizując wspólny cel, którym jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno- gospodarczego rozwoju gminy.

Stowarzyszenie „Brudzewianki”

Zarząd

Janina Branowska- Prezes

Maria Giszka- Wiceprezes

Danuta Ciemniewska- Skarbnik

Elżbieta Ficner- Sekretarz

 

Stowarzyszenie „Cichowianki”

Zarząd

Iwona Majtka - Prezes

Danuta Staszak - Wiceprezes

Iwona Hofman - Sekretarz

Dorota Koral-Skarbnik

Joanna Lewicka- Członek

 

 

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl