Najnowsze aktualności

DOŻYNKI GMINNE 2019 R.

WÓJT GMINY BRUDZEW, STAROSTOWIE DOŻYNEK, MIESZKAŃCY SOŁECTWA IZABELIN  oraz GMINNY OŚRODEK KULTURY...

Czytaj dalej

Nauka gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne

Zajęcia instrumentalne oraz zajęcia wokalne
odbywają się w każdy

poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek‹

‹

 Instrumenty dęte/ orkiestra dęta/

‹‹Poniedziałek - 17:00 do 19:00‹ /dzieci/, 19.00- 21.00 /dorosli/, Środa 17.00- 19.00 /dzieci/, 19.00- 21.00 / dorośli/.

Nauka gry na instrumentach- gitara elektryczna, keyboard‹ poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 14.30- 20.00

€‹Nauka gry na instrumentach(pianino, keyboard, gitara) oraz zajęcia wokalne- wtorek, czwartek- indywidualne ustalenia z instruktorem

Instruktorzy:
Pan Wiesław Zydorkiewicz

Pan Dawid Różycki‹‹

Kapelmistrz Orkiestry Dętej‹ Andrzej Kujawa

Oferujemy naukę na: instrumentach dętych, ‹perkusji, gitarze elektrycznej, keyboardzie.

Udostępniamy dzieciom i młodzieży
nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy: konsolę muzyczną,
głośniki, mikrofony, wzmacniacze a także pulpity na nuty,
stojaki do instrumentów itp.

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl