Najnowsze aktualności

Nasze zajęcia i zespoły

Taniec disco dance

Zajęcia tańca Disco Dance odbywają się w każdy czwartek w trzech grupach: 16.00-17.00, roczniki 2017-2014 17.00-18.00, roczniki 2009-2013 18.00-19.00, roczniki...

Czytaj dalej

Warsztaty rzeźby w drewnie

Warsztaty fachowego używania dłuta, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności „rozmowy” z drewnem prowadzi znany artysta ludowy Pan Piotr Staszak (tel....

Czytaj dalej

Cele i Zarząd TPB

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa im. Wojciecha z Brudzewa

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób związanych z Brudzewem poprzez urodzenie albo zamieszkanie, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju Brudzewa oraz aktywizacji społecznej jego mieszkańców.

 

Cele i sposoby działania

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa stawia sobie następujące cele:

  1. skupienie wokół działalności Towarzystwa mieszkańców i sympatyków Brudzewa oraz osób mających swe korzenie w Brudzewie aby pobudzać, rozwijać i wspierać wszelkie inicjatywy służące rozwojowi i pięknu naszej „Małej Ojczyzny”,
  2. pogłębienie wśród mieszkańców wiedzy o historii i teraźniejszości Brudzewa oraz inspirowanie wszelkich działań na rzecz ochrony i ratowania zabytków i innych obiektów cennych sercu mieszkańców Gminy Brudzew,
  3. kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców z losami swej miejscowości regionu. Promowanie atrakcji i osiągnięć,
  4. udzielanie wszelkich form pomocy ludziom wybitnie uzdolnionym lub zasłużonym dla Brudzewa.

Zarząd (od 25.09.2013 r.)

Ryszard Kaszyński - prezes

Mariusz Kaszyński - zastępca

Bogdan Rosicki - sekretarz

Elżbieta Ficner - skarbnik

Małgorzata Szurgot

Ryszard Michalski

Maciej Rosiak

Maria Zielona

Zofia  Derlińska

Kontakt:

Tel. 63 2892681 (prezes)

       609311894  (zastępca) 

e-mail: ryszard.kaszynski@gmail.com

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl